VILLKOR FÖR ANVÄNDNING & KÖP PÅ WEBBPLATSEN

Senast uppdaterad 25 Juli 2023

Innehåll

 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
 4. REGISTRERING AV ANVÄNDARE
 5. PRODUKTER
 6. INKÖP OCH BETALNING
 7. RETURPOLICY
 8. LEVERANS
 1. RETURER
 2. TRYCK, MÅTT & MATERIAL
 3. FÖRBJUDEN VERKSAMHET
 4. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG
 5. BIDRAGSLICENS
 6. RIKTLINJER FÖR ÖVERSYNER
 7. INTRYCKNINGAR
 8. WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART
 9. FÖRVALTNING AV ANLÄGGNINGAR
 10. INTEGRITETSPOLICY
 11. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING
 12. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT
 13. GÄLLANDE LAGSTIFTNING
 14. LÖSNING AV TVISTER
 15. RÄTTELSER
 16. ANSVARSFÖRKLARING
 17. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
 18. SKADESTÅND
 19. ANVÄNDARUPPGIFTER
 20. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER
 21. ÖVRIGT
 22. STANDARDVILLKOR FÖR FÖRPACKNINGSLEVERANSER
 23. SKYLTOFFERT
 24. KONTAKTA OSS

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller för en juridisk persons räkning (”du”) och Foxlie AB [Foxlie Corp.], som bedriver verksamhet under namnet ExpoTryck.se (”ExpoTryck.se”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), om din åtkomst till och användning av webbplatsen https://expotryck.se/produkter samt andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dessa (gemensamt kallade ”webbplatsen”). Vi är registrerade i Sverige och har vårt säte på Högalundsvägen 69, Tenhult, Jönköpings Län 56163. Vårt momsregistreringsnummer är SE559108152501. Du godkänner att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och gått med på att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat ”innehåll”) och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns på webbplatsen (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Förenta staterna, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen ”i befintligt skick” endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt, endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda Webbplatsen försäkrar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar in kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har den juridiska kapaciteten och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du är inte minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du kommer inte att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för olagliga eller otillåtna ändamål; och (7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller delar av den).

4. REGISTRERING AV ANVÄNDARE

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi efter eget gottfinnande anser att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

5. PRODUKTER

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, egenskaperna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och det är möjligt att din elektroniska bildskärm inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna för produkterna. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att produkterna finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst upphöra med produkter. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

6. INKÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningsformer:

– Visa

– Mastercard

– Stripe Payment Gateway

– Faktura

– Svea Bank AB

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer att läggas till priset på köp enligt vad vi anser vara nödvändigt. Vi kan ändra priserna när som helst. Alla betalningar ska ske i Svenska kronor.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktkostnader, och du ger oss tillåtelse att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller mottagit betalning.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsnetto dagar i det fall, du som kund, beställer som privatperson, organisation och/eller förening. Betalningsnetto dagar anpassas individuellt men varierar mellan 0 – 15 dagar.

7. RETURPOLICY

Läs punkt 9. i villkoren och vår returpolicy som finns på webbplatsen innan du gör något köp.

8. LEVERANS

Prisintervall mellan 49 – 2999 SEK exkl. moms (baserad på transportvikt) för leveranser inom Sverige. Leveranstiden är unikt per produkt och finns tillgänglig på produktens sida. Leveransen sker först och främst till leveransadressen via bud, annars till närmsta utlämningsställe/utkörning (gäller även standardprodukter) efter produkterna är producerade.
Fri frakt beräknas när summan i varukorgen har uppnått till 6000: – exkl. moms (dvs. 7500 Skr inkl. moms)

Villkor för leverans anges även i kassan under respektive leveranssätt. Om inget anges gäller 12 arbetsdagars leveranstid [gäller vid under 5st produkter]. Om en artikel har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive artikel. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post, vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Leveranstiden räknas från godkänt korrektur / tryckoriginal.
Beställs flera produkter samtidigt, som har olika leveranstider, kommer samtliga produkter levereras enligt utsatt tid för produkt som har längst leveranstid.

Vid transportskador på paket/produkten så krävs en reklamation till föraren vid tillfället innan signering av mottagandet.

Observera att (som enligt text ovan) vi ej ansvarar för leveransen.
Skulle leveransen vara försenad och ni inte har blivit kontaktade av vare sig oss eller speditören, kan ni själva ta kontakt med vår kundtjänst, ni får då ert söknummer på paketet och sedan kan ni själva ta kontakt med transportören.

Ingen garanti för leverans på specifik dag

Det är ingen garanti för leverans på specifik eller uppskattad dag. Alla datum som förekommer är uppskattade då utomstående faktorer kan resultera i att leveransdagen inte kan hållas. Dessa faktorer kan blanda annat vara: ovanligt många leveranser, trafikförhållanden, sjukdomsfall, defekta fordon etc.

Tid för leverans

Tid för leverans sker normalt sett vardagar mellan 08–16. Avvikelser på vissa mindre orter kan förekomma. Leverans kan ske efter 16, men sker normalt innan 16. Specifik tid för leverans är inte garanterad utan endast ett önskemål som speditören strävar efter att hålla.

Tid och rutin för hemleverans

Vid hemleverans till privatperson eller tillval för avisering sker en telefon/sms avisering till mottagaren när godset når sista terminal som ska köra ut godset. Avisering kan medföra att leveranstiden blir längre beroende på hur mycket gods det finns för avisering eller när mottagaren besvarar aviseringen.

Skyltat vid leverans

Det är viktigt att det är skyltat vid leveransadressen. Detta gör det enklare för chauffören att hitta mottagaren. Icke skyltad adress kan medföra tilläggsavgifter där avisering eller leveransbesked krävs för att “hitta” eller nå mottagaren.

Hur sker leverans till privat hemadress?

I första hand görs försök att leverera paketet till privatpersonens hemadress. Paketet kan även levereras till utlämningsställe om det är lämpligast för mottagaren, som då informeras om detta. I regel levereras större och tyngre leveranser till hemadressen då utlämningsställen inte kan hantera den typen av gods.

Hur sker leverans till företag?

Leveransen levereras till mottagaren under kontorstid. Tre leveransförsök ingår (eventuellt inte samma dag). Därefter kontaktas mottagaren kostnadsfritt för att planera en leverans. Misslyckas även detta så returneras transporten till avsändaren och en returkostnad debiteras.

Läs fullständiga villkor här; Leveransvillkor

Läs fullständiga villkor för transportskador här; Transportskador

9. RETURER

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden – paketet måste skickas med spårbarhet och kreditering av frakt till dig som kund görs ej.

Ångerrätten gäller ej för specialbeställd eller specialtillverkad vara för dig som kund. Detta innebär varor som är tryckta med kundens motiv eller på annat sätt förädlade enligt kundens specifikation.

Observera att du inte har bytes- eller ångerrätt för:
Vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl, exempelvis likt under kategorin Skydd & Säkerhet, ansiktsvisir.

Frakt & Returer sker på din egen bekostnad, utom om vi har packat fel vara. Returer ska skickas som spårbart paket, inte mot postförskott, till vår produktion i Polen (adress får du av Kundservice). Byten ej tillåtet då produkt printas enligt ert original.

Paket som inte tas emot/hämtas ut går tillbaka till produktion, debiteringen krediteras dock inte och om du som kund önskar ditt paket tillkommer en ny fraktkostnad.

Läs fullständiga villkor här; Retur & Reklamation

10. TRYCK, MÅTT & MATERIAL

Vid beställning av vara så kan det skilja något ifrån föregående beställningar eller beställningar hos andra leverantörer.

Detta kan vara för att:

 • Tryckteknik | Olika leverantörer använder sig av olika trycktekniker vid produktion, du kan läsa mer om våra tekniker här.
 • Mått | Måttet från beställd vara kan ändras något vid färdigställd produkt ~3% +/-.
 • Material | De olika materialen för tryck, likt papper, polyester, pvc, m.fl. kan ge olika utseenden på trycket vid färdigställd produkt (detta är inget som kan förutsägas innan beställning).

11. FÖRBJUDEN VERKSAMHET

 • Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter, förutom de som uttryckligen stöds eller godkänns av oss.
 • Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:
 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord.
 • kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.
 • Förnedra, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 • Använda information från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person.
 • Använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 • Använda webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon annans oavbrutna användning av webbplatsen eller ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 • Delta i någon form av automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för att samla in och utvinna data.
 • Ta bort upphovsrätten eller andra äganderättsliga meddelanden från något innehåll.
 • Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, clear graphics interchange formats (”gifs”), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade ”spionprogram” eller ”passiva insamlingsmekanismer” eller ”pcms”).
 • Störningar, avbrott eller skapa en onödig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som tillhandahåller någon del av webbplatsen till dig.
 • Försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller omvända någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till spindel, robot, fuskverktyg, skrapare eller offline-läsare som har tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta något otillåtet skript eller annan programvara.
 • Använda en inköpsagent eller ett inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.
 • Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 • Använda webbplatsen som en del av ett försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 • Använda webbplatsen för att annonsera eller erbjuda försäljning av varor och tjänster.
 • Sälja eller på annat sätt överföra din profil.

12. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrivelser, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt kallade ”bidrag”). Bidragen kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Alla bidrag som du skickar kan därför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör bidrag tillgängliga, försäkrar och garanterar du därmed att:

 • Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.
 • Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtycken, befrielserna och tillstånden för att använda och ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen tillstånd att använda dina bidrag på det sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 • Du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar person i dina bidrag för att använda namnet eller bilden på varje identifierbar person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på alla sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 • Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, liderliga, liderliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vad vi bestämmer).
 • Dina bidrag får inte förlöjliga, håna, nedvärdera, skrämma eller missbruka någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening) någon annan person eller för att främja våld mot en specifik person eller grupp av personer.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag kränker inte någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi eller som på annat sätt syftar till att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
 • Dina bidrag får inte innehålla några kränkande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av Webbplatsen eller Marknadsplatserbjudanden i strid med ovanstående bryter mot dessa Användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda Webbplatsen och Marknadsplatserbjudanden sägs upp eller avbryts.

13. BIDRAGSLICENS

Du och Webbplatsen samtycker till att vi kan få tillgång till, lagra, bearbeta och använda all information och alla personuppgifter som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i sekretesspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att lämna förslag eller annan feedback om webbplatsen godkänner du att vi kan använda och dela sådan feedback i vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är kopplade till dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller på något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från att vidta rättsliga åtgärder mot oss med avseende på dina bidrag.

14. RIKTLINJER FÖR ÖVERSYNER

Vi kan erbjuda dig områden på webbplatsen där du kan lämna recensioner eller betyg. När du lägger upp en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du ska ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som recenseras, (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiska, stötande eller hatiska ord, (3) dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionsnedsättning; (4) dina recensioner får inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet; (5) du får inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du får inte dra några slutsatser om lagligheten av ett beteende; (7) du får inte publicera falska eller vilseledande uttalanden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon recension eller för några krav, skulder eller förluster som följer av någon recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, ändra, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensionen.

15. INTRYCKNINGAR

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden (”inlämningar”) som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag i alla lagliga syften, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är original från dig eller att du har rätt att lämna sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

16. WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden) länkar till andra webbplatser (”webbplatser från tredje part”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part (”innehåll från tredje part”). Sådana webbplatser och innehåll från tredje part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för att säkerställa att de är korrekta, lämpliga eller fullständiga, och vi är inte ansvariga för webbplatser från tredje part som nås via webbplatsen eller för innehåll från tredje part som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från webbplatsen, inklusive innehåll, korrekthet, kränkande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns på webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part. Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte att vi godkänner eller stödjer dem. Om du beslutar dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till webbplatser från tredje part eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör läsa igenom de tillämpliga villkoren och policyer, inklusive sekretess och datainsamling, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som rör program som du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via webbplatser från tredje part kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är en fråga mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatser från tredje part och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från alla förluster som du lider eller skador som orsakas dig i samband med eller som på något sätt är resultatet av innehåll från tredje part eller all kontakt med webbplatser från tredje part.

17. FÖRVALTNING AV ANLÄGGNINGAR

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka Webbplatsen för överträdelser av dessa Användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del av dem; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt belastar våra system, och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta att webbplatsen och marknadsplatsens erbjudanden fungerar korrekt.

18. INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om dataintegritet och datasäkerhet. Läs vår integritetspolicy: https://expotryck.se/produkter/integritetspolicy/. Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som är införlivad i dessa användarvillkor. Observera att Webbplatsen och marknadsplatserbjudandena finns i Sverige. Om du kommer åt Webbplatsen eller Marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Sverige, överför du genom din fortsatta användning av Webbplatsen dina uppgifter till Sverige, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Sverige.

19. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa Användarvillkor ska förbli fullt giltiga och effektiva medan du använder Webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRPLIKTELSE SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR LAGT UPP.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto i ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på tredje parts vägnar. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsrättsliga åtgärder.

28. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av Marknadsplatsens erbjudanden utan förvarning när som helst. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller avbrytande av Webbplatsen eller Marknadsplatserbjudandena.

Vi kan inte garantera att Webbplatsen och Marknadsplatsens erbjudanden alltid är tillgängliga. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera Webbplatsen eller Marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under en eventuell driftsstopp eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas så att vi är skyldiga att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med dem.

21. GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa villkor regleras och tolkas enligt svensk lag, och tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om du har din vanliga vistelseort inom EU och är konsument, har du dessutom det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i ditt bosättningsland. Foxlie AB [Foxlie Corp.] och du själv samtycker till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Jönköpings Län, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa Användarvillkor i Sverige, eller i det EU-land där du är bosatt.

22. LÖSNING AV TVISTER

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, som du kan komma åt här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du vill uppmärksamma oss på detta är du välkommen att kontakta oss.

23. RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan vara relaterade till marknadsplatsens erbjudanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

24. ANSVARSFÖRKLARING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

25. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. TROTS ALLT MOTSATT I DETTA DOKUMENT ÄR VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG, OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT FORM AV TALAN, ALLTID BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU EVENTUELLT BETALAT TILL OSS UNDER DEN TRE (3) MÅNADERS PERIOD SOM FÖREGICK DEN AKTUELLA TALAN. VISSA LAGAR I AMERIKANSKA DELSTATER OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG, KAN DET HÄNDA ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

26. SKADESTÅND

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra moderbolag, dotterbolag och alla våra respektive varumärken, tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) användning av webbplatsen, (2) brott mot dessa användarvillkor, (3) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor, (4) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (5) någon överdrivet skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit dig till via webbplatsen. Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med oss i vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi får kännedom om dem.

27. ANVÄNDARUPPGIFTER

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från alla rättigheter att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.

28. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER.

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt.

29. ÖVRIGT

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användningsvillkor gäller i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta några eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, fördröjning eller underlåtenhet att agera som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen kunna avskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande som skapas mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användningen av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användningsvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla invändningar som du kan ha på grund av den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och avsaknaden av att parterna undertecknat dessa användningsvillkor.

30. STANDARDVILLKOR FÖR FÖRPACKNINGSLEVERANSER 2015 (SLF 15)

Antagna 2015 av Svenska Kartongförpackningsföreningen inom Grafiska Företagen. Villkoren, som grundar
sig på Allmänna Leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 10) är avpassade för förhållandena vid
förpackningsframställning.

1. Tillämplighet
1.1 SLF 15 är avsedda att infogas i
det individuella avtalet mellan beställare
och leverantör om engångsleverans
eller successiv förpackningsleverans.
Avtalsföremålet benämns i
det följande prestationen.
1.2 Villkoren i SLF 15 är utbytbara
(dispositiva), d v s gäller om inte
beställaren och leverantören uttryckligen
kommit överens om annat.
Villkoren reglerar inte uttömmande
parternas inbördes rättigheter och
skyldigheter; parterna förutsätts själva
bestämma prestationens närmare
innehåll samt vid behov komplettera
med andra villkor.

2. Fackmässig hantering
Förpackningsprestationer skall
fullgöras fackmässigt. Kravet på
fackmässighet ställs på såväl leverantören
som beställaren. Fackmässighet
innebär att leverantören och beställaren
skall fullgöra sina uppgifter enligt
avtalet i samverkan och med den
sakkunskap och omsorg som krävs
för en fullgod prestation.

3. Offert, accept och avtalsinnehåll
3.1 Leverantörens offert gäller, med
reservation för mellankommande
avtal, under 30 dagar räknat från offertdatum,
om annan tid inte angetts.
Beställarens accept skall vara leverantören
tillhanda inom denna tid.
Leverantören har dock rätt att frånträda
avtalet om en sedvanlig kreditprövning
vid avtalets ingående visar
att beställarens ekonomiska förhållanden
är sådana att starka skäl finns
att anta att betalning inte kommer att
ske i rätt tid.
3.2 I offerten, som bör vara skriftlig,
skall leverantören beskriva den
erbjudna prestationens innehåll och
parternas åligganden så fullständigt
som möjligt och bör därvid tydligt
hänvisa till SLF 15 och ange eventuella
tillägg eller ändringar. Av
offerten, accepten och, i förekommande
fall, det ordererkännande som
sammanfattar innehållet i parternas
avtal bör tydligt kunna utläsas bl a
erforderliga data om de olika förpackningar
som ingår i sortimentet,
inbegripet materialspecifikationer,
måttsatta stansritningar, uppgifter om
måttoleranser som beställaren måste
iaktta samt, vid avtal om successiva
leveranser, avropskvantiteter, antal
avrop och lagringstid samt hur dessa
kan jämkas.
3.3 Om beställaren skall tillhandahålla
digitalt eller annat materiel skall
leverantören, vid behov, i avtalet
ange de kvalitets- eller andra krav
som skall vara uppfyllda.
3.4 Det åligger beställaren att före
produktionsstart ha genom prov
eller på annat sätt förvissat sig om
att förpackningens utformning och
material är lämpliga för sitt ändamål
och uppfyller gällande föreskrifter på
produktens marknader.

4. Pris
4.1 Offererat eller avtalat pris innefattar
inte mervärdesskatt eller andra
offentliga pålagor. Beställaren svarar
för dessa även när de fastställs i efterhand.
4.2 Priset inbegriper inte ersättning
för tilläggsprestation enligt punkt 5.
Avser leverantören att debitera för
denna skall beställaren snarast möjligt
informeras.
4.3 Transport- och skyddsemballage
enligt punkt 6.2 men inte returpallar
ingår i priset, om annat inte avtalats.
4.4 Om beställaren vid successiv
leverans uppskjuter eller ändrar ett
eller flera avrop eller en eller flera
fastställda delleveranser har leverantören
rätt att justera avtalade priser.
4.5 Överstiger avtalstiden vid en
successiv leverans 6 månader bör
en prisklausul för råmaterial intas i
avtalet.

5. Tilläggsprestationer
5.1 Avser leverantören att debitera
för prestation som inte angetts i
parternas avtal och som leverantörer
inte normalt fullgör för att uppfylla
kravet på fackmässighet (tilläggs-prestationer)
skall beställaren informeras
snarast möjligt.
5.2 Som tilläggsprestation skall anses
a) ändringar och andra extra arbeten
av nämnvärd omfattning som beställaren
beordrar
b) ändringar och andra inte förutsedda
åtgärder som leverantören tvingas
vidta p g a att det materiel som
beställaren överlämnat är felaktigt
enligt punkt 25.1 eller ofullständigt
och inte medger för leverantören att
fackmässigt utföra sin prestation.
c) inte förutsedd forcering orsakad av
försenad materielleverans eller annan
försening på beställarens sida
d) extra insatser föranledda av ändrat
avrop såsom utökad lagerhållning.
e) icke avtalat extra emballage till
skydd mot befarade onormala transport-
eller andra skador.

6. Leverans och emballage
6.1 Leverans sker fritt leverantörens
tillverknings- eller lagerställe om
annat inte avtalats.
6.2 Vid leverans skall prestationen
vara försedd med emballage som
skyddar mot förutsebara skador vid
transport till beställaren och vid fackmässig
förvaring.
6.3 Beställaren skall vid mottagande
av godset kontrollera detta och genom
påskrift på fraktsedel godkänna
mottagandet.

7. Risk- och kostnadsfördelning
7.1 Leverantören står ansvaret om
prestationen eller om anförtrott eller
för beställarens räkning införskaffat
produktionsmateriel förstörs eller
skadas före den avtalade leverans- eller
avropsdagen, eller om denna inte
är bestämd, den leverans- eller avropsdag
som meddelats beställaren i
tid. Därefter står beställaren ansvaret.
7.2 Ansvarsfördelningen enligt punkt
7.1 gäller även i fråga om transport
samt kostnader för t ex vård, förvaring
och försäkring av prestationen
och anförtrott eller för beställarens
räkning införskaffat produktionsmateriel.

8. Ansvar för reproduktionsrätt
8.1 Beställaren och leverantören
svarar gentemot varandra för att de
har rätt att utnyttja den programvara,
inbegripet vidarebearbetning, som
erfordras för att ta fram prestationen.
8.2 Parterna svarar gentemot varandra
för att inga rättsliga hinder möter
mot att framställa reproduktionsoch
tryckmedier efter original som
den andra parten tillhandahåller, att
reproducera eller mångfaldiga tillhandahållet
materiel eller att utnyttja
anvisade förpackningskonstruktioner
och -design.
8.3 Ansvaret enligt punkterna 8.1 och
8.2 innebär att beställaren respektive
leverantören är skyldig att för den
andra partens räkning dels vidta erforderliga
rättsliga och andra åtgärder
när tredje man gör gällande intrång
i sin rätt dels svara för eventuella
skadestånd till denne.

9. Underleverantör
9.1 Leverantören har rätt att helt eller
delvis låta utföra prestationen hos
underleverantör, om inte beställaren
uttryckligen begärt att leverantören
själv skall utföra prestationen eller
detta eljest framgår av omständigheterna.
9.2 Om beställaren eller leverantören
anlitar underleverantör ansvarar de
mot andra parten för underleverantörens
prestation och övriga partsförpliktelser
som härrör från denna
såsom om de själva fullgjort prestationen.

10. Diskretionsskyldighet
10.1 Leverantören är skyldig att
iaktta diskretion i enlighet med vad
god affärssed kräver beträffande den
avtalade prestationen samt i övrigt
om sina affärsrelationer med beställaren.
Leverantören skall genom
lämpliga åtgärder försäkra sig om att
den egna personalen, underleverantörer
med personal och andra som
får insyn i verksamheten respekterar
diskretionsskyldigheten. Motsvarande
skyldigheter påvilar beställaren
gentemot leverantören.
10.2 Om beställaren begär det, skall
leverantören vidta åtgärder för att
förhindra insyn från obehöriga vid
prestationens utförande. Leverantören
har därvid rätt till ersättning
för extra kostnader som åtgärderna
medför, t ex särskilda rutiner eller
skyddsanordningar.

11. Offertmateriel
Leverantören förbehåller sig äganderätten
till icke beställt och icke
arvoderat offertmateriel i digital eller
annan form. Offertmottagaren får inte
obehörigt vare sig själv utnyttja eller
låta utomstående ta del av sådant
materiel och är skyldig att på begäran
återlämna materielet till leverantören,
om annat inte avtalats.

12. Produktionsmateriel
12.1 Äganderätten till skisser, ritningar,
modeller, prov och prototyper
och andra handlingar och föremål
som leverantören tagit eller låtit ta
fram i och för prestationen tillkommer
denne, om annat inte avtalats.
12.2 Patenträtten till uppfinning
och rätten till design som gjorts av
leverantören eller för dennes räkning
i samband med att en förpackning tagits
fram tillkommer denne, om annat
inte avtalats.
12.3 Äganderätten till digitalt materiel,
tryckplåtar, klichéer, tryckvalsar,
stansformar och annat material som
leverantören tagit eller låtit ta fram
för att kunna utföra prestationen
tillkommer denne, om annat inte
avtalats.

13. Vidareförvaring
Produktionsmateriel som beställaren
tillställt leverantören förvaras under
en tid av tre månader efter produktionsstart
på beställarens risk och
bekostnad förutsatt att inte annat
särskilt avtalats.

14. Egen märkning
Leverantören har rätt att förse varje
förpackningsenhet med
a) sin firma
b) sitt produktvarumärke
c) uppgifter om patent- eller mönsterskydd
d) erforderliga hanteringsanvisningar
och varningstexter

15. Betalning
15.1 Betalning skall ske inom 30
dagar från fakturadatum.
15.2 Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta. Denna skall överstiga
Riksbankens vid varje tidpunkt gällande
referensränta med 10 procentenheter,
om annat inte avtalats.

16. Ställande av säkerhet
16.1 Om det visar sig att beställarens
ekonomiska förhållanden är sådana
att starka skäl finns att anta att
betalning inte kommer att ske i rätt
tid, har leverantören rätt att avbryta produktionen eller på leveransdagen
hålla inne prestationen i avvaktan på
att beställaren ställer fullgod säkerhet.
Underlåter beställaren att göra
detta utan dröjsmål får leverantören
häva avtalet.
16.2 Beställaren har en motsvarande
rätt hålla inne betalning, kräva fullgod
säkerhet respektive häva avtalet,
om starka skäl finns att anta att
leverantören inte kommer att kunna
fullgöra prestationen i rätt tid.

17. Panträtt
Leverantören har panträtt i prestationen
och all beställarens egendom
som han har i sin besittning till
säkerhet för att beställaren fullgör
sina skyldigheter. Om beställaren inte
fullgör dessa enligt avtalet, har leverantören
rätt att själv realisera panten
på lämpligt sätt, om lagliga hinder
eller hinder enligt SLF 15 inte möter,
och ur köpeskillingen täcka vad han
har att fordra.

18. Uppsägning av tillsvidareavtal
För avtal om fortlöpande prestationer
utan överenskommen slutdag (tillsvidareavtal)
är uppsägningstiden sex
månader räknat från nästkommande
månadsskifte.

19. Försening och förseningspåföljder
19.1 Om prestationen inte levereras i
tid och förseningen inte beror på beställaren
har denne rätt till ersättning
för direkta kostnader som förseningen
medfört. Beställaren har dessutom
rätt att häva avtalet om beställaren då
avtalet ingicks gjort klart att leverans
måste ske punktligt på avtalad dag.
Försening av delprestation vid avtal
om successiv leverans medför inte
rätt att häva detta.
19.2 Om beställaren inte tillhandahåller
sitt materiel eller inte fullgör
annan avtalad åtgärd i tid har leverantören
rätt till ersättning för direkta
kostnader som förseningen medfört.
Om förseningen medför väsentlig
olägenhet för leverantören har denne
även hävningsrätt.
19.3 Om leverantören finner att
leveranstiden för prestationen eller
delprestationen sannolikt inte kan
hållas skall beställaren aviseras utan
dröjsmål. Orsaken till den befarade
förseningen skall anges liksom när
leverans kan ske. Medför förseningen
att prestationen i sin helhet blir
onyttig för beställaren får denne häva
avtalet enligt punkt 19.1.
19.4 Motsvarande aviseringsskyldighet
föreligger för beställaren vid
befarad försening med att tillhandahålla
materiel eller att vidta annan
åtgärd. Medför förseningen väsentlig
olägenhet för leverantören får denne
häva avtalet enligt punkt 19.2.

20. Kvalitetsfel
20.1 Som kvalitetsfel anses avvikelser
och variationer i fråga om prestationens
beskaffenhet och egenskaper
som enligt fackmässig bedömning
inte utgör en endast ringa avvikelse
eller ringa variation från prov, förlaga
eller liknande eller från vad parterna
i övrigt avtalat, inbegripet vad som
följer av SLF 15, eller som kan anses
vara avtalat med hänsyn till prestationens
art och karaktär.
20.2 Som kvalitetsfel anses inte
a) avvikelser som beror på att beställaren
inte fullgjort sina åligganden
enligt avtalet, t ex underlåtit att fullgöra
sin provningsskyldighet enligt
punkt 3.4, lämnat felaktigt materiel
eller underlåtit att beordra ändringar
eller rättelser.
b) material- och tillverkningstoleranser
som material- eller andra underleverantörer
gjort förbehåll om i sina
avtal med leverantören.
c) att prestationen innehåller obrukbara
enheter, t ex p g a limnings- eller
stansningsfel eller andra skador,
understigande 1 %.
20.3 Som kvalitetsfel anses inte
heller att prestationen skadas eller
förändras till följd av icke fackmässig
förvaring, t ex i utrymmen med
olämplig temperatur och luftfuktighet,
eller till följd av andra särskilda
omständigheter som inte beror på
leverantören.

21. Påföljder vid kvalitetsfel
21.1 Leverantören skall genom
reparation eller omleverans avhjälpa
fel i prestationen. Avhjälpande
skall ske med den skyndsamhet som
omständigheterna kräver. Beställaren
har dessutom rätt till ersättning för
direkta kostnader.
21.2 Om prestationen kan användas
för sitt ändamål trots felet (icke
allvarligt fel) får leverantören i stället
för avhjälpande göra ett prisavdrag
som svarar mot felets betydelse, såvida
kostnaden för avhjälpandet klart
överstiger felets betydelse.
21.3 Om prestationen på grund av felet
inte kan användas för sitt ändamål
(allvarligt fel) och ett avhjälpande av
felet skulle leda till en försening som
medför att prestationen är onyttig för
beställaren, får denne, i stället för att
kräva avhjälpande, häva avtalet och
har därvid rätt till ersättning enligt
punkt 19.1. Kvalitetsfel i avtalad
delprestation vid avtal om successiv
leverans medför inte rätt att häva
detta.
21.4 Vid bedömningen av om ett
fel är icke-allvarligt eller allvarligt
skall särskilt beaktas förpackningens
art och karaktär, bl a kvalitetsnivå,
utformning och utförande samt användningsändamål.

22. Mängdfel
Som mängdfel anses inte över- eller
underleverans om högst 10 %, såvida
parterna inte avtalat annat. Detta gäller
även vid mängdfel i delleverans.
På grund av råvaruleverantörers
motsvarande regler, kan över- eller
underleverans av mindre förpackningar,
uppgå till 5 000 st.

23. Påföljder vid mängdfel
Vid graderingen av mängdfel såsom
icke allvarligt resp. allvarligt mängdfel
samt vid bestämningen av påföljderna
för sådana fel skall punkterna
21.2 och 21.3 äga motsvarande
tillämpning.

24. Leverantörens avhjälpningsrätt
Vid kvalitets- och mängdfel har leve©
Grafiska Företagen 2015. Får mångfaldigas i oförändrat skick.
rantören rätt att få på egen bekostnad
avhjälpa felet eller bristen, om det
kan ske utan väsentlig olägenhet för
beställaren.

25. Ansvar för fel i produktionsmateriel
25.1 Beställaren svarar för kvalitetsoch
mängdfel som orsakas av fel i
digitalt eller annat produktionsmateriel
som beställaren tillhandahåller
eller som uppkommer vid överföring
av sådant materiel.
25.2 Om leverantören vid fackmässig
kontroll av produktionsmateriel,
som beställaren tillhandahållit, inför
eller under produktionen uppmärksammar
att detta är felaktigt eller inte
kan användas så som avsetts, skall
leverantören utan dröjsmål informera
beställaren och begära dennes anvisningar.
Beställaren är skyldig att vara
tillgänglig under produktionstiden
vilken skall överenskommas mellan
leverantören och beställaren. Om
leverantören inte fullgjort sin informationsskyldighet
har beställaren
rätt till ersättning enligt punkt 19.1
för försening respektive punkt 20.1
för fel i prestationen som är en följd
därav.
25.3 Om leverantören uppmärksammar
fel eller icke-användbarhet som
avses i punkt 25.2 får leverantören
omedelbart avbryta produktionen
med rätt till ersättning för direkta
kostnader som avbrottet medför.
25.4 Leverantören svarar för skada
som uppkommit på beställarens materiel
vid prestationens utförande. Beställaren
svarar på motsvarande sätt
för skada på leverantörens materiel.

26. Skadebegränsning
Parterna är skyldiga att, i samråd när
så är möjligt, vidta lämpliga och skäliga
åtgärder för att begränsa skadan
vid fel och försening.

27. Force majeure
Om prestationen inte kan fullgöras
enligt avtalet på grund av omständigheter
utanför leverantörens kontroll
som denne inte skäligen kunnat
förutse då avtalet träffades, utgör
detta grund för befrielse från ersättningsskyldighet
och andra påföljder.
Motsvarande gäller vid förhinder på
beställarens sida. Om fullgörande
förhindras mer än 2 månader har leverantören
respektive beställaren rätt
att frånträda avtalet genom skriftligt
meddelande.

28. Begränsning av skadeståndsansvar
28.1 Leverantörens ersättningsskyldighet
till beställaren gäller endast direkt
förlust, såvida inte leverantören
handlat grovt vårdslöst. Ersättningsbeloppet
är begränsat till priset för
prestationen resp. delprestationen.
28.2 Som direkt förlust för beställaren
anses bl a kostnader för att
undersöka prestationen, extra förvarings-
och transportkostnader,
extra resekostnader, kostnader för
reparations- och andra avhjälpningsåtgärder,
prisskillnad vid förvärv av
ersättningsvara från annan leverantör,
kostnader för övertidsarbete samt
kostnader för tjänster från utomstående
företag.
28.3 För beställarens ersättningsskyldighet
till leverantören gäller
motsvarande begränsningar som för
leverantörens enligt punkt 28.1.
28.4 Som direkt förlust för leverantören
anses bl a kostnader för att
undersöka fel i materiel som beställaren
tillhandahållit, extra resekostnader,
kostnader för övertidsarbete,
kostnader för extra arbetskraft och
kostnader för tjänster som hyrts in
från annat företag.

29. Reklamation
29.1 Anmärkningar mot faktura skall
göras utan dröjsmål efter mottagandet.
29.2 Anmärkningar mot försening
skall göras utan dröjsmål efter det
att beställaren fick kännedom om
förseningen.
29.3 Anmärkningar på kvalitets- eller
mängdfel i prestation eller delprestation,
skall göras utan oskäligt dröjsmål
efter mottagandet. Vad som är
oskäligt dröjsmål skall bedömas med
hänsyn till prestationens beskaffenhet
och omfattning. Riktigheten av
EAN-koder och annan text skall dock
beställaren kontrollera omedelbart
efter mottagandet.
29.4 Meddelande enligt punkterna
29.1-3 skall ske skriftligt och innehålla
uppgift om vad som påtalas.
Den reklamerande har därefter att
inom skälig tid återkomma med sina
krav.

30. Talerätt
Om beställaren vill föra talan mot
leverantören för försening av eller fel
i prestationen skall talan väckas inom
ett år efter mottagandet.

Tolkning och tvistlösning
Grafiska Kammaren avger på begäran
utlåtande om huruvida en viss
grafisk prestation utförts fackmässigt
samt hur leveransvillkoren i övrigt
bör tolkas enligt god affärs- och
branschsed.
Kan tvisten inte lösas på denna väg
och tvisteföremålets värde överstiger
40 basbelopp skall tvisten avgöras
genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts
regler för sedvanligt skiljeförfarande.
Svenska lag skall härvid
tillämpas.
Om part begär det skall Grafiska
Kammaren beredas tillfälle att avge
sakkunnigutlåtande i ärendet.

31. SKYLTOFFERT

§1 Parter
Leverantören, Foxlie AB (Org. Nr: 559108-1525) Beställare, enligt offert och/eller order.

§2 Giltighet
Dessa bestämmelser är giltiga fr.o.m. offertförångandet och/eller ordererkännandet t.o.m. eventuell garantitid utlöper.

§3 Definitioner
Utomstående faktorer. När leverantören inte råder över omständigheterna exempel byggnads/markarbeten.

§4 Pris
Priser enligt särskild prislista eller avtal. Moms tillkommer på våra priser. Reservation för prisförändringar som Leverantören inte kan påverka, t ex ändrade råvarupriser eller valutaförändringar. Priserna gäller fritt vårt lager.

§5 Leverans
Leverans anses fullgjorts då varan:

a) lämnat leverantörens lager
b) monterings uppdrag anses fullgjorts enligt pkt. 8.
Se även pkt. 12.

Normala lev. tider enligt följande

 • Montage, enligt överenskommet (§8).
 • Tryckproduktion, 9 – 17 arbetsdagar.
 • Skyltar, 4 – 7 veckor.
 • Övrigt, enligt överenskommet.

§6 Byggnadslov
Om beställaren önskar ombesörjer leverantören sökandet av bygglov. Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut en taxa av 2500:- exkl. moms,  för ritat bygglov, samt respektive kommuns avgifter likväl eventuella extrakostnader i samband med bygglov. Taxan gäller även om projekt läggs ner, avslag på offert eller avbryt på projekt.

§7 Uthyrning/Leasing
Enligt separat hyresavtal/leasingavtal.

§8 Montage
Montage sker enligt skriftligen överenskommen anvisning. I det fall där skriftligen överenskomna anvisningar saknas ansvarar inte leverantörer för att monteringsarbete är utfört enligt beställarens förväntningar. Vid kranbilsleverans eller montage med skylift förutsätts att ytorna fram till objektplats är körbar, annat fall debiteras timkostnad. Eventuell elinstallation i samband med montage förutsätter gruppledning inom två (2) meter ifrån skylt. Säkerhetsbrytare skall finnas lättillgänglig.

Obs. Elinstalation ingår ej som standard, ingår endast om offert specificera det.

§9 Avbokning av montage:
Samma dag – Debiteras 100% av kalkylerad summa.

1–3 dagar innan – Debiteras 75% av kalkylerad summa.

4–5 dagar innan – Debiteras 50% av kalkylerad summa.

6–7 dagar innan – Debiteras 25% av kalkylerad summa.

8 dagar (+) innan – Utgår ingen debitering.

§10 Betalningsvillkor
30 dagar netto. Betalning sker till Resurs Bank AB. Alternativ betalning är leasing via Nordic Finance Business Partner AB. Leverantören förbehåller sig rätten att delfakturera då uppdraget:

 • Sträcker sig över en längre period
 • Ordervärde överskrider 100 000kr exkl. moms. Uppdelat:

1/3 vid beställning.
1/3 vid påbörjat arbete.
1/3 vid slutfört arbete.

 • Delar av ordern genomförd och inväntande av utomstående faktorer för att slutföra order.

a) Påminnelse:
Vid betalningspåminnelse tas en avgift på 100kr per påminnelse (pris exkl. moms).

b) Produkt:
Vid utebliven betalning äger leverantören skyltanordning/produkt tills betalning är fullständig.

§11 Äganderätt
Leverantören har full äganderätt till full likvid erlagts. Ritningar, modeller, och andra dokumentationer förblir leverantörens egendom även efter att full likvid erlagts.

Vid avslaget projekt har leverantören rätten att debitera ev. ritningar, modeller, nerlagd arbetstid och andra dokumentationer.

Samtliga ritningar, modeller, och andra dokumentationer ägs av leverantören under upphovsrättslagen, ©.

§12 Prover & Tester
Prover ingår vid beställning av projekt(ex. print-prov), tas fram efter förfrågan av prover. Tester (ex. test-bokstav) kan tas fram på förfrågan och debiteras till självkostnadspris utöver offert oavsett vid accept eller nekande av offert. Vid nedläggning av projekt, avslag på offert eller avbryt på projekt debiteras prover till självkostnadspris + ev. frakter.

§13 Garanti
Garantitiden börjar löpa från dag då leveransen fullgjorts enligt pkt 5. Leverantören förbinder sig att i enlighet med vad här nedan stadgas avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete uppkomna fel, som visar sig under en tid av ett år räknat från att leveransen fullgjorts. Om hela anläggningen varit obrukbar på grund av garantifel förlänges garantitiden för hela anläggningen med lika lång tid som anläggningen ej kunnat vara i drift av denna anledning. Efter att från beställaren ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som omfattas av garantiåtagandet, förbinder sig leverantören att skyndsammast avhjälpa felet. Reklamation skall ske omedelbart efter det att fel upptäckts. Resor, arbete och traktamenten debiteras särskilt av leverantören, dock ej ny produktdel täckt av garanti. Skall reparation ske på montageplatsen, åligger det beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla för reparation eventuellt erforderliga arbetsställningar, lyftredskap eller skylift. Om beställaren uppdrager åt annan än av leverantören godkänd firma eller person att utföra tillsyn eller reparation av anläggningen under garantitiden upphör garantiförpliktelsen att gälla.

§14 Ansvar och ersättning
Om leverantören icke fullgör leveransen inom den avtalade leveranstiden eller i enlighet med gjorda överenskommelser mellan beställare och leverantör, äger beställaren, efter att inom skälig tid skriftligen ha underrättat leverantören härom, fordra avdrag från grundpriset. Avdraget uppgår högst till 0,5% per försenad leveransvecka (start 2 veckor efter avtalat datum) av den del av grundpriset som hänför sig till försenad leveransvecka av den del av grundpriset som hänför sig till den del av leveransen, som på grund anses vara fullgjord leverans enligt pkt 5. Avdraget får sammanlagt icke överstiga 4% av den del av grundpriset, som hänför sig till den delen av leveransen. Utöver nu angivet avdrag är beställaren icke berättigad till någon ersättning av leverantören för försening. Leveransförsening från leverantörens sida ger beställaren rätt att häva avtalet endast om förseningen överstiger tre månader. Beställaren äger endast häva avtalet till den del som omfattas av förseningen. Utgör förseningen en ringa del av leveransen äger beställaren inte rätt att häva avtalet.

Försäkring Underleverantörer, såsom ex. leverantören & montörer, erhåller med försäkringar.

§15 FORCE MAJEURE
Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger leverantören emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger leverantören även rätt att häva köpet. Med force majeure förstås enligt detta avtal att avtalets fullgörande hindras, försvåras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över. Väder & vind styr montagetid.

§16 Tvist
Tvister i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 5 miljoner kronor skall dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande. Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig svensk allmän domstol väcka talan som uppenbarligen inte vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än tio (10) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Leverantören äger för indrivning av till betalning förfallen fordran rätt att anlita allmän domstol. För detta avtal skall svensk lag vara tillämplig.

Godkännande
Godkännande av offert/avtal görs av beställaren vid beställning, via offert-portalen, och därmed stärker godkännande av villkoren hos Foxlie AB.
Godkännande för punkter §6 och §12 gäller vid första kontakt och kräver ej en accept av offert.
Samtliga villkor godkänns vid en kundkännedom.

32. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål om webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på följande adress:

Foxlie AB [Foxlie Corp. / ExpoTryck.se]

Högalundsvägen 69

56163, Tenhult,

Jönköpings Län, Sverige

Telefon: (+46)107500944

kundservice@expotryck.se