INTEGRITETSSKYDD

 

Senast uppdaterad 22 oktober 2022

 

Genväg till Cookie Policy.

 

Detta integritetsmeddelande för Foxlie AB (som bedriver verksamhet under namnet ExpoTryck.se) (”ExpoTryck.se”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela (”behandla”) din information när du använder våra tjänster (”tjänster”), till exempel när du:

 • Besök vår webbplats på https://expotryck.se/produkter, eller någon av våra webbplatser som länkar till detta integritetsmeddelande.
 • Samarbeta med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Frågor eller funderingar? När du läser detta integritetsmeddelande får du hjälp att förstå dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller integritet. Om du inte samtycker till våra policyer och rutiner bör du inte använda våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på kundservice@expotryck.se.

 

 

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE PUNKTERNA

 

Den här sammanfattningen innehåller de viktigaste punkterna i vårt integritetsmeddelande, men du kan få mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda innehållsförteckningen nedan för att hitta det avsnitt du söker.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med ExpoTryck.se och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Se 1 §.

 

Behandlar vi känsliga personuppgifter? Vi behandlar inga känsliga personuppgifter.

 

Får vi information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

 

Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för att förebygga säkerhet och bedrägerier och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har en giltig juridisk anledning att göra det. Se 2 §.

 

I vilka situationer och med vilka typer av parter delar vi personlig information? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika kategorier av tredje parter. Klicka här för att läsa mer.

 

Hur skyddar vi din information? Vi har organisatoriska och tekniska processer och förfaranden för att skydda dina personuppgifter. Ingen elektronisk överföring via internet eller teknik för informationslagring kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna överlista vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information. Se 7 §.

 

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga sekretesslagen innebära att du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Se 9 §.

 

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att fylla i vårt formulär för begäran om information som finns här eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 

Vill du veta mer om vad ExpoTryck.se gör med den information vi samlar in? Se hela dokument med start vid 1 §.

 

 

Innehåll

INTEGRITETSSKYDD

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE PUNKTERNA

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
 3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ÅBEROPAR VI FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?
 4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
 6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?
 7. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?
 8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?
 9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?
 10. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA
 11. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?
 12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
 13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
 14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?

 

 

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

 

Personlig information som du lämnar ut till oss

 

I korthet: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

 

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på tjänsterna, uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller när du kontaktar oss på annat sätt.

 

Personlig information som du lämnar. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan omfatta följande:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadresser
 • postadresser
 • yrkesbeteckningar
 • användarnamn
 • lösenord
 • kontaktpreferenser
 • Kontakt- eller autentiseringsuppgifter.
 • Faktureringsadresser
 • Numren på betalnings-/kreditkorten.

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

 

Betalningsuppgifter. Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, t.ex. ditt betalningsinstrumentnummer och den säkerhetskod som är kopplad till ditt betalningsinstrument. Alla betalningsuppgifter lagras av Svea Bank AB och Stripe. Du kan hitta deras länkar till integritetsmeddelanden här: https://cdn.svea.com/webpay/sv-SE/SE_Checkout_villkor.pdf och https://stripe.com/se/privacy.

 

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss alla ändringar av sådan personlig information.

 

Information som samlas in automatiskt

 

I korthet: Viss information – såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

 

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller din kontaktinformation), men kan innehålla enhets- och användningsinformation, t.ex. din IP-adress, webbläsarens och enhetens egenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL:er, enhetens namn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

 

Liksom många andra företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

 

Den information som vi samlar in omfattar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du får tillgång till eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa logguppgifter omfatta din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet i tjänsterna (t.ex. datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och filer som du tittar på, sökningar och andra åtgärder som du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade ”kraschdumpar”) och maskinvaruinställningar).
 • Vi samlar in enhetsdata, t.ex. information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), identifikationsnummer för enhet och program, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.
 • Vi samlar in lokaliseringsuppgifter, t.ex. information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecist. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att få tillgång till tjänsterna. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att låta oss samla in denna information antingen genom att vägra tillgång till informationen eller genom att inaktivera inställningen Plats på din enhet. Om du väljer att välja bort detta kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av tjänsterna.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

 

I korthet: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för att förebygga säkerhet och bedrägerier och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.

 

Vi behandlar din personliga information av olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att underlätta skapande och autentisering av konton och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto samt hålla ditt konto i skick.
 • För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan behandla din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarnas förfrågningar/erbjuda support till användarna. Vi kan behandla din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan behandla din information för att skicka dig information om våra produkter och tjänster, ändringar av våra villkor och policyer och annan liknande information.
 • För att uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan behandla din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som du gör via tjänsterna.
 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare. Vi kan behandla din information om du väljer att använda något av våra erbjudanden som möjliggör kommunikation med en annan användare.
 • För att begära feedback. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skicka marknadsföring och reklam till dig. Vi kan komma att behandla de personuppgifter som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden. För mer information, se ” VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET? ’ nedan).
 • För att leverera riktad reklam till dig. Vi kan behandla din information för att utveckla och visa personligt innehåll och reklam som är skräddarsytt för dina intressen, din plats med mera.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan komma att behandla din information som en del av våra ansträngningar för att hålla våra tjänster säkra och skyddade, inklusive övervakning och förebyggande av bedrägerier.
 • För att identifiera användningstrender. Vi kan behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.
 • För att avgöra hur effektiva våra marknadsförings- och reklamkampanjer är. Vi kan behandla din information för att bättre förstå hur vi kan tillhandahålla marknadsförings- och reklamkampanjer som är mest relevanta för dig.
 • För att rädda eller skydda en persons vitala intressen. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intressen, t.ex. för att förhindra skada.

 

3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ÅBEROPAR VI FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

 

I korthet: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har en giltig rättslig grund (dvs. rättslig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller fullgöra våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att tillgodose våra legitima affärsintressen.

 

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och UK GDPR kräver att vi förklarar vilka giltiga rättsliga grunder vi åberopar för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillstånd (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Se 9 §.
 • Fullgörande av ett avtal. Vi kan behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, inklusive tillhandahållandet av våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Legitima intressen. Vi kan behandla din information när vi anser att det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att:
  • Skicka information till användare om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster.
  • Utveckla och visa personligt och relevant reklaminnehåll för våra användare.
  • Analysera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användarna.
  • Stödja vår marknadsföringsverksamhet
  • Diagnostisera problem och/eller förhindra bedräglig verksamhet.
  • Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen.
 • Rättsliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel för att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller en tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna ut din information som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 • Viktiga intressen. Vi kan behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, t.ex. i situationer med potentiella hot mot en persons säkerhet.

 

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Kort sagt: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande kategorier av tredje parter.

 

Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter (”tredje parter”) som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och som behöver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Vi har avtal med våra tredje parter som är utformade för att skydda dina personuppgifter. Detta innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon annan organisation än oss. De förbinder sig också att skydda de uppgifter som de innehar för vår räkning och att bevara dem under den period som vi anvisar. De kategorier av tredje parter som vi kan komma att dela personuppgifter med är följande:

 • Annonsnätverk
 • Verktyg för kommunikation och samarbete
 • Tjänster för dataanalys
 • Leverantörer av datalagringstjänster
 • Verktyg för ekonomi och redovisning
 • Statliga enheter
 • Leverantörer av orderutförandetjänster
 • Betalningsprocessorer
 • Verktyg för övervakning av prestanda
 • Verktyg för produktutveckling och design
 • Plattformar för återinriktning
 • Verktyg för försäljning och marknadsföring
 • Sociala nätverk
 • Verktyg för testning
 • Tjänster för registrering och autentisering av användarkonton
 • Leverantörer av webbhotell
 • Tjänster för molntjänster
 • Program för affilierad marknadsföring

 

Vi kan också behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Verksamhetsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Affärspartner. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

 

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

 

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

 

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

 

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

 

I korthet: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande, om inte annat krävs enligt lag.

 

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller dina personuppgifter längre än den tidsperiod under vilken användarna har ett konto hos oss.

 

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådana uppgifter, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

 

7. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

 

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

 

Vi har infört lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller teknik för informationslagring garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna överlista vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

 

8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

 

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år.

 

Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig beroende person använder tjänsterna. Om vi får reda på att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du får kännedom om uppgifter som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på kundservice@expotryck.se.

 

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

 

I korthet: I vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

 

I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, (ii) att begära rättelse eller radering, (iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och (iv) i tillämpliga fall, att få dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? ’ nedan.

 

Vi kommer att överväga och agera på alla förfrågningar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 

Om du befinner dig inom EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? ’ nedan.

 

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet och inte heller kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som sker på lagliga grunder, förutom samtycke.

 

Att avstå från marknadsföring och kampanjkommunikation: Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring och reklamkommunikation genom att klicka på länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?”. ’ nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka dig servicerelaterade meddelanden som är nödvändiga för administrationen och användningen av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

 

Kontoinformation

 

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen på ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

 • Kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges.
 • Logga in i dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

När du begär att ditt konto ska avslutas kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och din information från våra aktiva databaser. Vi kan dock komma att behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra juridiska villkor och/eller uppfylla tillämpliga rättsliga krav.

 

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Om du vill välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster går du till http://www.aboutads.info/choices/

 

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@expotryck.se.

 

10. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA

 

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer har en funktion eller inställning för att inte spåra (DNT) som du kan aktivera för att ange att du inte vill att data om din surfaktivitet på nätet ska övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och genomföra DNT-signaler färdigställts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad online. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

 

11. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

 

I korthet: Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du särskilda rättigheter när det gäller tillgång till dina personuppgifter.

 

California Civil Code Section 1798.83, även känd som ”Shine The Light”-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att en gång om året och utan kostnad begära och få information från oss om vilka kategorier av personuppgifter (om det finns några) som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföring och namn och adresser på alla tredje parter med vilka vi har delat ut personuppgifter under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran kan du skicka in din begäran skriftligen till oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.

 

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på tjänsterna har du rätt att begära att oönskade uppgifter som du publicerar på tjänsterna tas bort. För att begära borttagning av sådana uppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera den e-postadress som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du är bosatt i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt och hållet eller heltäckande från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior osv.).

 

12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

 

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande när det behövs för att följa relevanta lagar.

 

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat datum ”Revised” och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på ett väl synligt sätt lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta integritetsmeddelande ofta för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

 

13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

 

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@expotryck.se eller per post till:

 

Foxlie AB

Högalundsvägen 69

Tenhult, Sverige 56163

Sverige

 

14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?

 

Baserat på de tillämpliga lagarna i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information som vi samlar in från dig, ändra informationen eller radera den. Om du vill begära att granska, uppdatera eller radera dina personuppgifter skickar du in ett förfrågningsformulär genom att klicka här.

 

 

 

 

POLICY FÖR KAKOR (COOKIE POLICY)

 

Senast uppdaterad 22 oktober 2022

 

 

 

Denna cookiepolicy förklarar hur Foxlie AB (”företaget”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) använder cookies och liknande tekniker för att känna igen dig när du besöker våra webbplatser på https://expotryck.se/produkter (”webbplatser”). Den förklarar vad dessa tekniker är och varför vi använder dem, samt dina rättigheter att kontrollera vår användning av dem.

 

I vissa fall kan vi använda cookies för att samla in personlig information, eller som blir personlig information om vi kombinerar den med annan information.

 

Vad är kakor?

 

Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies används i stor utsträckning av webbplatsägare för att få deras webbplatser att fungera, eller för att de ska fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla rapporteringsinformation.

 

Cookies som sätts av webbplatsens ägare (i det här fallet Foxlie AB) kallas ”förstapartscookies”. Cookies som sätts av andra parter än webbplatsens ägare kallas ”tredjepartscookies”. Tredjepartscookies gör det möjligt för tredje part att tillhandahålla funktioner eller funktioner på eller via webbplatsen (t.ex. som reklam, interaktivt innehåll och analys). De parter som ställer in dessa tredjepartscookies kan känna igen din dator både när den besöker webbplatsen i fråga och när den besöker vissa andra webbplatser.

 

Varför använder vi cookies?

 

Vi använder cookies från första och tredje part av flera skäl. Vissa cookies krävs av tekniska skäl för att våra webbplatser ska fungera, och vi kallar dessa för ”nödvändiga” eller ”strikt nödvändiga” cookies. Andra cookies gör det också möjligt för oss att spåra och rikta våra användares intressen för att förbättra upplevelsen på våra onlinefastigheter. Tredje parter använder cookies via våra webbplatser för reklam, analys och andra ändamål. Detta beskrivs mer i detalj nedan.

 

De specifika typerna av första- och tredjepartscookies som används på våra webbplatser och de syften som de har beskrivs nedan (observera att de specifika cookies som används kan variera beroende på de specifika onlinefastigheter som du besöker):

 

Hur kan jag kontrollera cookies?

 

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Du kan utöva dina cookie-rättigheter genom att ställa in dina preferenser i Cookie Consent Manager. I Cookie Consent Manager kan du välja vilka kategorier av cookies du accepterar eller avvisar. Essentiella cookies kan inte avvisas eftersom de är absolut nödvändiga för att ge dig tjänster.

 

Cookie Consent Manager finns i anmälningsbannern och på vår webbplats. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, även om din tillgång till vissa funktioner och områden på vår webbplats kan vara begränsad. Du kan också ställa in eller ändra din webbläsares kontroller för att acceptera eller vägra cookies. Eftersom metoderna för att vägra cookies genom webbläsarens kontroller varierar från webbläsare till webbläsare bör du besöka webbläsarens hjälpmeny för mer information.

 

Dessutom erbjuder de flesta reklamnätverk dig ett sätt att välja bort riktad reklam. Om du vill ha mer information kan du besöka http://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com.

 

Hur är det med andra spårningstekniker, t.ex. webbfyrar?

 

Cookies är inte det enda sättet att känna igen eller spåra besökare på en webbplats. Vi kan använda andra liknande tekniker från tid till annan, som webbfyrar (ibland kallade ”spårningspixlar” eller ”clear gifs”). Detta är små grafikfiler som innehåller en unik identifierare som gör det möjligt för oss att känna igen när någon har besökt våra webbplatser eller öppnat ett e-postmeddelande med dem. På så sätt kan vi till exempel övervaka trafikmönster för användare från en sida på en webbplats till en annan, leverera eller kommunicera med cookies, förstå om du har kommit till webbplatsen från en onlineannons som visas på en tredje parts webbplats, förbättra webbplatsens prestanda och mäta framgången för e-postmarknadsföringskampanjer. I många fall är dessa tekniker beroende av cookies för att fungera korrekt, och om du avvisar cookies kommer detta att försämra deras funktion.

 

Använder du Flash-cookies eller Local Shared Objects?

 

Webbplatser kan också använda så kallade ”Flash Cookies” (även kända som Local Shared Objects eller ”LSOs”) för att bland annat samla in och lagra information om din användning av våra tjänster, förebygga bedrägerier och för annan drift av webbplatsen.

 

Om du inte vill att Flash-cookies ska lagras på din dator kan du justera inställningarna för din Flash-spelare så att lagring av Flash-cookies blockeras med hjälp av verktygen i panelen för inställningar för lagring av webbplatser. Du kan också kontrollera Flash Cookies genom att gå till panelen för globala lagringsinställningar och följa instruktionerna (som kan innehålla instruktioner som till exempel förklarar hur man raderar befintliga Flash Cookies (som kallas ”information” på Macromedias webbplats), hur man förhindrar att Flash LSO:s placeras på din dator utan att du blir tillfrågad och (för Flash Player 8 och senare) hur man blockerar Flash Cookies som inte levereras av operatören av den sida du befinner dig på vid den aktuella tidpunkten).

 

Observera att om du ställer in Flashspelaren så att den begränsar eller begränsar acceptansen av Flash-cookies kan det minska eller hindra funktionaliteten hos vissa Flash-applikationer, inklusive Flash-applikationer som används i samband med våra tjänster eller vårt online-innehåll.

 

Sänder ni riktad reklam?

 

Tredje parter kan använda cookies på din dator eller mobila enhet för att visa reklam på våra webbplatser. Dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla relevanta annonser om varor och tjänster som du kan vara intresserad av. De kan också använda teknik som används för att mäta annonsernas effektivitet. Detta kan ske genom att de använder cookies eller web beacons för att samla in information om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla relevanta annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Den information som samlas in genom denna process gör det inte möjligt för oss eller dem att identifiera ditt namn, dina kontaktuppgifter eller andra uppgifter som direkt identifierar dig om du inte väljer att tillhandahålla dessa.

 

Hur ofta kommer du att uppdatera denna cookiepolicy?

 

Vi kan komma att uppdatera denna cookiepolicy från tid till annan för att till exempel återspegla ändringar i de cookies vi använder eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Besök därför denna cookiepolicy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterad teknik.

 

Datumet högst upp i denna cookiepolicy anger när den senast uppdaterades.

 

Var kan jag få mer information?

 

Om du har några frågor om vår användning av cookies eller annan teknik, skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@expotryck.se eller per post till:

Foxlie AB

Högalundsvägen 69

Tenhult, Sverige 56163

Sverige

Telefon: (+46)107500944